Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Colmark, s.r.o. 47992077 Námestie Mateja Korvína 7917/2, 811 07 Bratislava 1882,40 376,48 2258,88 02.02.2023