Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022051 CHIC DESIGN, s.r.o. 48175285 Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí 6x 540,00 € 15.11.2022 18.11.2022