Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023086 CHIC DESIGN, s.r.o. 48175285 Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 112,5 22,5 135,00 DO č. 20230112 14.07.2023 14.07.2023