Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023086 CHIC DESIGN, s.r.o. 48175285 Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 135,00 € DOč.20230112 14.07.2023 14.07.2023