Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023119 CEVING s.r.o. 47024887 Česká 2, 040 01 Košice Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230161 06.10.2023 06.10.2023