Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023120 BYTTERM a.s. 31584705 Saleziánska 4, 010 77 Žilina Demontáž a montáž stĺpu VO na ul. Mateja Bela pred BD č.3459/64, Žilina 270,00 54,00 324,00 DO č. 20230124 09.10.2023 09.10.2023