Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
B2B Partner s.r.o. 44413467 Šulekova 2, 811 06 Bratislava 897,00 179,40 1076,40 14.12.2022