Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
B2B Partner s. r. o. 44413467 Šulekova 2, 811 06 Bratislava 572,00 114,40 686,40 02.06.2023