Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023060 B2B Partner s.r.o. 44413467 Šulekova 2, 811 06 Bratislava Upratovací vozík pre vonkajšie priestory 1 ks, znížená šatníková skriňa 5 ks 1475,11 295,02 1770,13 OBJ. 2023023 18.04.2023 19.04.2023