Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022001 B-ing,s.r.o. 52519911 Drozdia 2, 01014 Žilina vystavenie vyjadrenia 12 08.08.2022 16.08.2022