Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023064 Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov, s.r.o. 36381403 Poľovnícka 50, 01325 Stráňavy Vystavenie vyjadrenia k preberaciemu konaniu 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230089 22.05.2023 24.05.2023