Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023314 AT a.s 36386766 Dlhá 84, 010 09 Žilina Nemrznúca zmes do vozidla IVECO 11,00 € 2,20 € 13,20 € žiadanka na nákup v hotovosti 17.10.2023 19.10.2023