Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023063 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869ú30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230084 12.05.2023 15.05.2023