Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023053 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869ú30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230084 12.05.2023 15.05.2023