Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224020 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 Pribinová 18, 811 09 Bratislava balík služieb na portáli www.profesia.sk 279,00 55,80 334,80 OB2024011 05.02.2024 16.02.2024