Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022021 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 36007099 prenájom nebytových priestorov máj 2022 100,00 20,00 120,00 07.06.2022 13.06.2022