Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023318 VEREX ŽILINA a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina elektroinštalačný materiál 45,42 9,08 54,50 OBJ. 2023064 23.10.2023 23.10.2023