Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023118 ZTS Elektronika SKS s.r.o. 31598536 Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica Merací prístroj Metra PU 187.21 958,55 191,71 1150,26 OBJ. 2023051 06.06.2023 08.06.2023