Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2022044 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Montáž GPS zariadenia s pripojením riadiacej jednotky vozidla do troch vozidiel PIAGGIO Porter NP6 417,90 83,58 501,48 19.12.2022 19.12.2022 Ing. Peter Rolko, konateľ