Vedúci vývozu malých smetných nádob

Zabezpečenie činnosti vývozu malých smetných nádob.

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Žilinský kraj
okres Žilina

Kontaktná osoba:
Ing. Anna Frátriková
Tel.: +421 917 265 639
E-mail:  office@tsmza.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):
1400 € za mesiac + variabilná zložka mzdy + odmeny

Dátum nástupu:
Od 1.1.2023 resp. dohodou

Pracovný a mimopracovný pomer:
pracovný pomer na dobu určitú

Údaje o pracovnom mieste:
Druh práce:
Naša spoločnosť obsadzuje pozíciu samostatného, zodpovedného a technicky mysliaceho vedúceho pracovníka/čku, ktorý/á bude organizovať a riadiť činnosti spojené s vývozom malých smetných nádob.

Náplň práce:

 • zodpovedá za plnenie úloh spoločnosti na oddelení vývozu malých smetných nádob
 • vedenie evidencie denných vykonaných prác
 • tvorba harmonogramov prác (denné, týždenné, mesačné)
 • kontrola a evidencia dochádzky zamestnancov na oddelení
 • príprava a spracovanie podkladov pre účtovnícku spoločnosť
 • operatívne riešenie situácií
 • plní uložené úlohy a dodržiava všeobecne záväzné a interné predpisy spoločnosti
 • vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov vedenia spoločnosti
 • koordinuje, organizuje a kontroluje prácu podriadených zamestnancov
 • vedie podriadených tak, aby bolo v praxi zavedené ich tímové správanie, boli dodržané ustanovenia zákonníka práce a interné pracovné predpisy spoločnosti

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 1400 € / mesiac brutto a osobné ohodnotenie  v závislosti od plnenia požiadaviek vedenia spoločnosti
 • 13. plat v závislosti od finančných možností zamestnávateľa
 • Možnosť získania mimoriadnych odmien pri práci nad rámec svojich povinností, prípadne ak sa zamestnanec svojim kreatívnym prístupom zaslúži o rozvoj zamestnávateľa

Informácie o výberovom konaní:
Prosíme požadované dokumenty doručiť poštou, e-mailom, prípadne osobne 20.11.2022. V prípade, ak spĺňate požiadavky na pracovnú pozíciu, budete pozvaný na osobný pohovor. Kandidátov budeme kontaktovať telefonicky. Ak Vás nebudeme kontaktovať, vybrali sme kandidátov, ktorých skúsenosti a znalosti najlepšie zodpovedajú požiadavkám našej spoločnosti na danú pozíciu.

Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • Stredoškolské s maturitou
 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: technický smer / ekonomický smer

Počet rokov praxe
5 rokov

Ostatné znalosti
Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft Excel – Pokročilý

Vodičský preukaz  : B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • technicky zdatný, komunikatívny, spoľahlivý a samostatný, s chuťou učiť sa nové veci,
 • vodičský preukaz B
 • bezúhonnosť
 • zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
 • znalosť platnej legislatívy upravujúcej výkon predmetnej činnosti

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Štruktúrovaný životopis
 • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej funkcie
 • Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá záznam v registri trestov

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Inzerujúca spoločnosť:
Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
Námestie obetí komunizmu 3350/1
011 31 Žilina

IČO: 53946600