Vývoz malých smetných nádob

Od 1.1.2023 spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o.. bude zabezpečovať vývoz malých smetných nádob na území mesta Žilina. Svoje podnety je možné nahlásiť prostredníctvom emailu:  msn@tsmza.sk.