Správa a údržba verejného priestoru

Naša spoločnosť od 1.4.2023 poskytuje na území mesta údržbu verejného priestoru v nasledujúcom rozsahu:

  • orez kríkov a konárov v miestach, kde tvoria prekážku pri pohybe chodcov a vozidiel, zakrývajú dopravné značenie alebo verejné osvetlenie, môžu ohroziť zdravie a majetok, alebo umožňujú tvorbu čiernych skládok
  • likvidácia inváznych rastlín vo vybraných lokalitách
  • opravy a doplnenie dlažby na námestiach, mestských parkoch a miestnych dláždených komunikáciách
  • opravy havarijných výtlkov na miestnych komunikáciách
  • opravy poškodených schodísk
  • opravy poškodených odvodňovacích žľabov na námestiach a v parkoch
  • zber odpadu z verejnej mestskej zelene, miestnych komunikácií, chodníkov     a iných verejných priestranstiev mesta
  • odstraňovanie čiernych skládok
  • upratovanie verejných priestranstiev po kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných mestom
  • oprava a údržba zvislého dopravného značenia a dopravného zariadenia

Vaše podnety môžete nahlásiť prostredníctvom emailu:  suvp@tsmza.sk