Správa a údržba verejného priestoru

Od 1.4.2023 spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o. zabezpečuje činnosti týkajúce sa operatívnej správy a údržby verejného priestoru na území mesta Žilina.

Svoje podnety je možné nahlásiť prostredníctvom emailu:  suvp@tsmza.sk