Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
WETTRANS Žilina, s. r. o. 36798550 Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina 400,00 400,00 26.06.2024