Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina 335,56 67,11 402,67 10.05.2023