Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
UNIKOV NITRA, s.r.o. 46920765 Lehotská 4 32000,00 6400,00 38400,00 04.09.2023