Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 1252/2, 036 01 Martin 869,88 173,98 1043,86 08.06.2023