Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DFE 3123012 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 7/2023 15157,53 3031,47 18189,00 Z/2022/008 01.07.2023 04.07.2023