Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DFE 3123017 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok el.energia 9/2023 21057,51 4211,49 25269,00 Z/2022/008 01.09.2023 06.09.2023