Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023415 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer 18,00 3,60 21,60 OBJ. 2023141 27.12.2023 05.01.2024