Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023159 SLOVNAFT, a.s 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 6/2023 1175,84 235,17 1411,01 zmluva Z/2022/022 04.07.2023 12.07.2023