Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023080 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 4/2023 824,42 164,90 989,32 zmluva Z/2022/022 03.05.2023 05.05.2023