Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224122 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava palivové karty 3/2024 1136,08 227,23 1363,31 Z/2022/022 04.04.2024 17.04.2024