Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224066 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava palivové karty 2/2024 1217,62 243,53 1461,15 Z/2022/022 06.03.2024 19.03.2024