Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023123 SIRS- Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Nájomné za kanceláriu ul. Košická za 6/2023 196,06 39,21 235,27 zmluva Z/2023/027 zo dňa 25.05.2023 08.06.2023 08.06.2023