Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224033 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Služby - poplatok za prejazd cez pozemok 2/2024 100,00 20,00 120,00 Z/2023/027 13.02.2024 27.02.2024