Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022008 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960 vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 15.08.2022 22.08.2022