Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024003 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina vystavenie vyjadrení za 01/2024 50,00 10,00 60,00 OBJ 1731/2023/12 06.02.2024 15.02.2024