Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
RK-FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina 400,00 80,00 480,00 27.05.2023