Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224198 RK – FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 4/2024 2353,40 470,68 2824,08 Z/2023/009 21.05.2024 28.05.2024