Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023252 RK-fin, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby za mesiac 8/2023 1772,10 354,42 2126,52 zmluva Z/2023/009 11.09.2023 12.09.2023