Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
PUBLISHING HOUSE, a.s. 46495959 Jána Milca 6, 010 01 Žilina 160,00 32,00 192,00 23.05.2024