Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
PROEKO s.r.o. 35900831 Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 73,33 14,67 88,00 09.06.2023