Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023084 PRELMONT – ELEKTRO, spol. s r.o. 31608230 Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230111 12.07.2023 13.07.2023