Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina 986,41 197,28 1183,69 28.04.2023