Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224050 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava mobilné služby 95,21 19,04 114,25 Z/2023/038 26.02.2024 06.03.2024