Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224011 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava mobilné služby 94,92 18,98 113,90 Z/2023/038 24.01.2024 31.01.2024