Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023412 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 92,18 18,44 110,62 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/0012, Z2023/2029, Z2023/038 27.12.2023 05.01.2024