Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF4210010 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 10,22 24.12.2021 30.12.2021