Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023044 Orange Slovensko a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 56,26 11,25 67,51 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001 24.03.2023 24.03.2023