Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023288 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 02334 Lodno Oceľ - materiál na protihlukovú stenu 69,22 0,00 69,22 žiadanka na nákup v hotovosti 04.10.2023 05.10.2023