Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024043 MONDEZ, s. r. o 44114311 Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina vystavenie vyjadrenia k existencií sietí VO 25,00 5,00 30,00 DO 60240048 28.05.2024 10.06.2024