Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022007 MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 Podzávoz 3008, 02201 Čadca vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 12.08.2022 16.08.2022